TimeMon 20-05Tue 21-05Wed 22-05Thu 23-05Fri 24-05Sat 25-05Sun 26-05
08:30    double slotn/an/a
08:50  B. J. O' Dowd ( Oxleys Funeral Services) double slotn/an/a
09:15     n/an/a
10:00     n/an/a
10:45M. Conlon ( P Forshaw Funeral Services)   K. Walsh ( Williams & Lowe)n/an/a
11:30n/a L. Jenks ( Joseph O'Connell Funeral Services) M. W. Dobson ( P Forshaw Funeral Services)n/an/a
12:15 S. E. Acty ( Rolfes Funeral Service) n/aJ. Lindsey ( Joseph O'Connell Funeral Services)n/an/a
13:00K. Leake ( Co-Op Funeral Services(Crewe))G. Griffiths ( Graham Tresidder & Son) H. C. P. Grant ( Oxleys Funeral Services)J. Worrall ( Oxleys Funeral Services)n/an/a
13:45D. M. Rorbach ( Oxleys Funeral Services)   n/an/an/a
14:45  F. E. Goodwin ( Joseph O'Connell)n/aR. A. Gilder ( FJ Tresidder & Son (Crewe))n/an/a
15:30J. S. Farrington ( Joseph O'Connell Funeral Service) n/a  n/an/a